Veilige arbeidsomstandigheden: het hoeft niet duur te zijn

Als je bedrijf een beetje lekker begint te lopen en je een aantal mensen in dienst hebt genomen wordt het tijd om na te denken over hun veiligheid. Als werkgever ben jij namelijk verantwoordelijk voor hun arbeidsomstandigheden. Als hen onder werktijd iets overkomt zal jij aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dit moet je uiteraard voorkomen door preventieve maatregelen te treffen. Misschien heb je al een brandblusser en een defibrillator. Maar weten je werknemers ook hoe ze deze apparaten moeten gebruiken? En wat moeten ze doen als de situatie vraagt om andere maatregelen? Het is heel belangrijk dat de collega’s dan snel en vakkundig ingrijpen. Het is daarom heel nuttig dat zij de juiste kennis opdoen. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. En omdat je nog maar een beginnend ondernemer bent wil je dit zo goedkoop mogelijk doen. Dan is een cursus bedrijfshulpverlening een ideale mogelijkheid. Bij een dergelijke cursus worden de deelnemers voorbereid op tal van calamiteiten. En de prijs van zo’n cursus is in de meeste gevallen heel gunstig. Zeker wanneer je bedenkt dat de zorgverzekeraar de kosten voor een groot deel zal willen vergoeden.

 

Wat houdt een cursus BHV Zwolle in?

Een cursus bedrijfshulpverlening bestaat meestal uit twee onderdelen: theorie en praktijk. Tijdens het theoriegedeelte leren de cursisten alles over verschillende calamiteiten en hoe deze bestreden kunnen worden. Tijdens het praktijkgedeelte worden allerlei noodsituaties nagebootst. De deelnemers van de cursisten moeten vervolgens ‘uitspelen’ hoe ze deze situatie aanpakken. Uiteraard gebeurd dit volkomen veilig in speciale oefenruimtes onder de deskundige begeleiding van een instructeur. De cursus BHV Zwolle wordt afgerond met een examen. Als de deelnemers slagen ontvangen ze een diploma bedrijfshulpverlening. Zo’n diploma heeft beperkte geldigheidsduur. Na een jaar moet de BHV’er een herhalingstraining doen om ervoor te zorgen dat zijn of haar kennis altijd up-to-date is.